Najnowsze wpisy

transport morski

Znaczenie spedytora w procesie przeprawy promowej

Promy to statki, które wykorzystywane są przede wszystkim do przewozu osób, pojazdów oraz różnego rodzaju towarów, w tym ładunków drobnicowych i ponadgabarytowych. Obecnie połączenia promowe odbywają się regularnie pomiędzy portami. Promy towarowe i pasażersko-towarowe Bardzo liczną grupę stanowią promy pasażersko-towarowe, które służą do przewozu osób i pojazdów (drogowych lub szynowych). Możliwa jest również kombinacja promów... Czytaj dalej ›


przeprawa promowa

Przeprawy promowe cargo jako alternatywa wobec innych form transportu

Przeprawy promowe to wciąż jedna z często wykorzystywanych metod morskiego przewozu pasażerów, pojazdów oraz różnego rodzaju ładunków. I chociaż często uważa się, że promy to mało popularna i nieco przestarzała forma transportu, to jednak okazuje się, że w wielu przypadkach to jedna z najlepszych, najkorzystniejszych finansowo, a wręcz jedynych sposobów na przeprawienie się przez “wielką... Czytaj dalej ›


transport promem

Promy w międzynarodowym transporcie ładunków

Współcześnie towary przewożone są za pośrednictwem różnorodnych środków transportu, które dobierane są pod względem specyfiki ładunku (m.in. wielkości), czasu trwania przewozu, cen, możliwości przewozowych itd. Wciąż jednak jedną z najpopularniejszych form przewozu ładunków, szczególnie tych wielkogabarytowych, są przeprawy promowe. Firmy decydujące się na skorzystanie z przeprawy promowej podczas międzynarodowego transportu ładunków, zwykle korzystają z usług... Czytaj dalej ›


Statek drobnicowiec

Transport morski ładunków drobnicowych

Towary drobnicowe to ładunki o niewielkich gabarytach przewożone w dużych ilościach. Transportowane są różnymi środkami, w tym drogą morską. Wykorzystywane są przy tym statki, specjalnie przystosowane do przewozu ładunków drobnicowych (stąd też ich nazwa — drobnicowce). Ładunki drobnicowe transportowane drogą morską Do transportu ładunków drobnicowych wykorzystywane są odpowiednio przystosowane promy towarowe oraz statki. Ważny jest... Czytaj dalej ›


ładunek ponadgabarytowy

Transport promowy ładunków ponadgabarytowych

Transport ładunków ponadgabarytowych wiąże się z konieczności wyznaczenia nowych standardów w zakresie wykorzystywanych środków transportu. Wraz z dynamicznym rozwojem różnych gałęzi przemysłu coraz większego znaczenia nabiera przewóz morski ładunków wielkogabarytowych. Specyfika ładunków ponadgabarytowych Ładunkami wielkogabarytowymi określamy ładunki, których przemieszczanie wiąże się z koniecznością zastosowania specjalnych środków transportu i urządzeń. Do przykładowych ładunków wielkogabarytowych zaliczamy m.in.:... Czytaj dalej ›


Kontenerowiec

Wady i zalety transportu morskiego

Transport morski to jedna z najstarszych form transportu towarów, która przetrwała po dziś dzień i jest nadal bardzo powszechna. Pomimo tysiąca lat historii nadal wiele przedsiębiorstw chętnie z niej korzysta. Promy towarowe są chętnie wybierane do transportu bardzo różnych towarów. Warto więc poznać specyfikę transportu morskiego wraz z jego wadami i zaletami. Specyfika transportu morskiego                                     ... Czytaj dalej ›


transport morski

Kontenery w transporcie morskim

W transporcie morskim powszechnie stosowane są kontenery. Dzięki temu promy cargo umożliwiają przedsiębiorstwom przewóz różnorodnych towarów. Kontenery w transporcie morskim zaczęto stosować w celu usprawnienia procesu przeładunkowo-składowego. W celu skrócenia i uproszczenia procedury załadunku i rozładunku drobnych partii ładunkowych, zaczęto je łączyć w duże jednostki ładunkowe, w wyniku czego powstały kontenery, które są obecnie powszechnie... Czytaj dalej ›


Jak transportować ładunki niebezpieczne drogą morską?

Transport morski to wciąż jeden z najtańszych sposobów przewozu dużych ilości towarów. Promy towarowe umożliwiają przewóz różnorodnych towarów, w tym materiałów niebezpiecznych. Morski transport ładunków niebezpiecznych wiąże się jednak z koniecznością spełnienia bardzo wielu wymogów prawnych i proceduralnych. W przypadku transportu ładunków niebezpiecznych, armatorzy wymagają od  przewoźnika wcześniejszego zgłoszenia dokładnych informacji na temat rodzaju towarów.... Czytaj dalej ›


Główne środki transportu morskiego

Transport morski to jedno z najwygodniejszych i najtańszych rozwiązań w przypadku konieczności przewiezienia dużej ilości ładunku za jednym razem. Promy to statki niezwykle ładowne, w związku z czym umożliwiają przewóz przesyłek ciężkich, dużych, a nawet niebezpiecznych. W naszym kraju żegluga morska jest bardzo dobrze rozwinięta. Dotyczy to również żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej. Polska ma dostęp... Czytaj dalej ›